پذیرش اعضای جدید

بسمه تعالی

باطلاع متقاضیان جدید عضویت در تعاونی که از طریق شرکت امین نجد با آنها تماس گرفته شده است و جهت واریزی مبالغ یک میلیون تومان وپنجاه هزار تومان جاری ٢/۴٨٣٢متعلق به مسکن مهر ٩ منطقه ١٣ اعلام شده است میرساند پذیرش آنها جهت عضویت در این تعاونی میباشد وپس از تکمیل پرونده در شرکت امین نجد پرونده این اعضا به این تعاونی ارائه خواهد شد.

بدیهی است پس از ارائه پرونده اعضای جدید به تعاونی هماهنگی های بعدی بادوستان از طریق این تعاونی انجام خواهد شد.

بااحترام

اکبرنژاد

/ 0 نظر / 20 بازدید